• Вважаю, що дуже ефективним засобом боротьби з порушниками можуть служити норми ст.1301 ЦК РФ, згідно з якими «у випадках порушення виключного права на твір автор або іншої правовласник поряд з використанням інших застосовуваних засобів захисту і заходів відповідальності, встановлених цим Кодексом (статті 1250, 1252 і 1253), вправі відповідно до пункту 3 статті 1252 цього Кодексу за своїм вибором вимагати від порушника замість відшкодування збитків виплати компенсації:
    -у розмірі від десяти тисяч рублів до п'яти мільйонів рублів, що визначається на розсуд суду;-у двократному розмірі вартості примірників твору або у двократному розмірі вартості права на використання твору, яка визначається виходячи з ціни, яка при подібних обставинах звичайно стягується за правомірне використання твору.